พระวาจาวันอาทิตย์

 

 

อธิบายพระคัมภีร์

 

ข่าวดี       ลูกา 20:27-38

 


    (27)ชาวสะดูสีบางคนมาพบพระเยซูเจ้า คนเหล่านี้สอนว่าไม่มีการกลับคืนชีพ  เขาทูลถามพระองค์ว่า  (28)‘พระอาจารย์ โมเสสเขียนสั่งไว้ว่า ถ้าพี่ชายตาย มีภรรยาแต่ไม่มีบุตร ก็ให้น้องชายของเขารับหญิงนั้นมาเป็นภรรยาเพื่อจะได้สืบสกุลของพี่ชาย  (29)มีพี่น้องเจ็ดคน คนแรกมีภรรยา แล้วก็ตายโดยไม่มีบุตร  (30)คนที่สอง  (31)คนที่สามรับนางเป็นภรรยาและตายโดยไม่มีบุตร เป็นเช่นนี้ทั้งเจ็ดคน  (32)ในที่สุดหญิงคนนั้นก็ตายด้วย  (33)ดังนี้ เมื่อมนุษย์จะกลับคืนชีพ หญิงคนนั้นจะเป็นภรรยาของใคร เพราะทั้งเจ็ดคนต่างได้นางเป็นภรรยา’
    (34)พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า 'คนของโลกนี้แต่งงานเป็นสามีภรรยากัน  (35)แต่คนที่จะบรรลุถึงโลกหน้าและจะกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายนั้น จะไม่แต่งงานเป็นสามีภรรยากันอีก  (36)เพราะเขาจะไม่ตายอีกต่อไป เขาจะเป็นเหมือนทูตสวรรค์และจะเป็นบุตรของพระเจ้า เพราะเขาจะกลับคืนชีพ  (37)โมเสสยืนยันแล้วว่าผู้ตายจะกลับคืนชีพในข้อความเรื่องพุ่มไม้ เมื่อพูดถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า เป็นพระเจ้าของอับราฮัม  พระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบ  (38)พระองค์มิใช่พระเจ้าของผู้ตาย แต่เป็นพระเจ้าของผู้เป็น เพราะทุกคนมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์’

 

 อธิบายพระคัมภีร์  โดย คุณพ่อชัยยะ  กิจสวัสดิ์

 

Come and See

“ มาดูเถิด!   (ยอห์น 1:39)

 

 

… ชีวิตไม่ได้มีไว้ให้ตัดพ้อ ...

(จดหมายจากพ่อถึงลูกสาว
โดย เฉินเหว่ยกวง - 陈伟光
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ “ประชาชนรายวัน” -人民日报 - ประจำสาขาไห่หนัน
เขียนถึงลูกสาว เมื่อเธออายุครบ 20 ปี)

. . . . . .

 ลูกพ่อ

วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของลูก เผลอไปพริบตา ลูกอายุครบ 20 ปีแล้ว ตามขนบของจีน จากนี้ไป ลูกเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ลูกสามารถกำหนดวิธีการใช้ชีวิตและเส้นทางชีวิตของลูกได้ด้วยตนเอง ลูกจะได้เผชิญกับปัญหาต่างๆ ในชีวิตเป็นกระบวน เช่น การศึกษา ความรัก การแต่งงาน ครอบครัว การงาน-อาชีพ เป็นต้น การจัดการกับปัญหาเหล่านี้ สัมพันธ์โดยตรงกับชีวิตของลูกว่า จะมีความสุขหรือไม่

 

 

                                    อ่านต่อ...… ชีวิตไม่ได้มีไว้ให้ตัดพ้อ ...

  1. พระคัมภีร์ที่ฉันรัก
  2. Power of Love
  3. คุยกับวิษณุ
  4. รายการแสงธรรม

next
prev