**บทภาวนาในเทศกาลแห่งสิ่งสร้าง**

 

 

 

 

พระวาจาวันอาทิตย์

 

 

 

อธิบายพระคัมภีร์

 

ข่าวดี   มัทธิว 21:28-32


อุปมาเรื่องบุตรสองคน
(28)“ท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไร ชายคนหนึ่งมีบุตรสองคน เขาไปพบบุตรคนแรกพูดว่า “ลูกเอ๋ย วันนี้ จงไปทำงานในสวนองุ่นเถิด” (29) บุตรตอบว่า “ลูกไม่อยากไป” แต่ต่อมาก็เปลี่ยนใจและไปทำงาน (30) พ่อจึงไปพบบุตรคนที่สอง พูดอย่างเดียวกัน บุตรคนที่สองตอบว่า “ครับพ่อ” แต่แล้วก็ไม่ได้ไป (31) สองคนนี้ใครทำตามใจพ่อ” พวกเขาตอบว่า “คนแรก” พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า คนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้าก่อนท่าน (32) เพราะยอห์นได้มาพบท่าน ชี้หนทางแห่งความชอบธรรมท่านก็ไม่เชื่อยอห์น  ส่วนคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีเชื่อ แต่ท่านทั้งหลายเห็นดังนี้แล้ว ก็ยังคงไม่เปลี่ยนใจมาเชื่อยอห์น

อธิบายพระคัมภีร์โดย คุณพ่อชัยยะ  กิจสวัสดิ์

 

 

Come and See

 

 

ใจอยู่สวรรค์ หรือ ใจอยู่นรก

วันหนึ่งยายรวยไปฟังธรรมนั่งอยู่ในศาลาวัดใกล้บ้าน
ในขณะที่ข้างศาลานั้นมีคนตกปลายากจนคนหนึ่ง
กำลังตกปลาเพื่อเอาไปขายเพื่อหาเลี้ยงชีพตน

สายตาและจิตของยายรวยที่ไปฟังธรรมแทนที่จะ
ปล่อยวางและเอาจิตจดจ่อในพระธรรมในเสียงเทศนา

 

                                                                                                               อ่านต่อ...ใจอยู่สวรรค์ หรือ ใจอยู่นรก

  1. พระคัมภีร์ที่ฉันรัก
  2. Power of Love
  3. ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก
  4. รายการแสงธรรม
  5. คลิปวัดนักบุญโธมัส

next
prev