สาส์นพระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา โอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561

 

Come and See“ มาดูเถิด!   (ยอห์น 1:39)

 

จงชื่นชมยินดีเถิด


    สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงออกสมณลิขิตเตือนใจชื่อ จงชื่นชมยินดีเถิด (มธ 5:12) Gaudete et Exultate เรื่อง การเรียกสู่ความศักดิ์สิทธิ์ในโลกปัจจุบัน เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 เมษายน ค.ศ. 2018 หกภาษา คือ เยอรมัน อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส อิตาเลี่ยน และโปร์ตุเกส ไม่ใช่เอกสารแบบวิชาการ หรือ ข้อความเชื่อ เป้าหมายคือ เสนอการเรียกสู่ความศักดิ์สิทธิ์ในแง่ปฏิบัติสำหรับยุคของเรานี้ มี 5 บท คือ

 

  อ่านต่อ..จงชื่นชมยินดีเถิด

  1. พระคัมภีร์ที่ฉันรัก
  2. Power of Love
  3. รายการคุยกับวิษณุ
  4. รายการแสงธรรม

next
prev