• สภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทยไทย โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาสุรวงศ์ เลขที่บัญชี 078-2-35187-8 ชื่อบัญชี สภาพระสังฆราช CARITAS THAILAND(บรรเทาฯ) หรือเช็คสั่งจ่าย สภาพระสังฆราช CARITAS THAILAND
  • สังฆมณฑลอุบลราชธานี  ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกทัยจากพายุโซนร้อน "โพดุล" และ "เหล่งเหลง" ในเขตภาคอีสาน โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 374-2-59199-7  ชื่อบัญชี นายประดับสิน  ด้วงทอง and น.ส.รำไพ  กระแสงสิงห์  หรือบริจาคสิ่งของได้ที่ ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลอุบลราชธานี ที่อยู่ ศูนย์อภิบาลสังฆมณฑลอุบลราชธานี 134 หมู่ 7 ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

 

พระวาจาวันอาทิตย์

 

 

อธิบายพระคัมภีร์

 

ข่าวดี      ลูกา 17:11-19


    (11)ขณะที่พระเยซูเจ้าเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มนั้น พระองค์เสด็จผ่านแคว้นสะมาเรียและกาลิลี  (12)เมื่อเสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง คนโรคเรื้อนสิบคนเข้ามาเฝ้าพระองค์ ยืนอยู่ห่างพระองค์  (13)ร้องตะโกนว่า ‘พระเยซู พระอาจารย์ โปรดสงสารพวกเราเถิด’  (14)พระองค์ทอดพระเนตรเห็นจึงตรัสกับเขาว่า ‘จงไปแสดงตนแก่บรรดาสมณะเถิด’ ขณะที่เขากำลังไป เขาก็หายจากโรค  (15)คนหนึ่งในสิบคนนี้ เมื่อพบว่าตนหายจากโรคแล้ว ก็กลับมา พลางร้องตะโกนสรรเสริญพระเจ้า  (16)ซบหน้าลงแทบพระบาท ขอบพระคุณพระองค์ เขาผู้นี้เป็นชาวสะมาเรีย  (17)พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า ‘ทั้งสิบคนหายจากโรคมิใช่หรือ อีกเก้าคนอยู่ที่ใดเล่า  (18)ไม่มีใครกลับมาถวายพระเกียรติแด่พระเจ้านอกจากคนต่างชาติคนนี้หรือ

 

 

 อธิบายพระคัมภีร์  โดย คุณพ่อชัยยะ  กิจสวัสดิ์

 

Come and See

“ มาดูเถิด!   (ยอห์น 1:39)

 

 

7 วิธีกำหราบ ความเครียด ให้อยู่หมัด ทริคสำหรับคน ไม่อยากเครียด


การดำเนินชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน มีปัจจัยหลากหลายที่ทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยเรื่องที่มีแต่ ความเครียด สารพัน ตั้งแต่ตื่นนอน จนเข้านอน และเป็นเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซีเคร็ตขอแนะนำวิธีคลายความเครียดอย่างง่ายๆ สำหรับคนที่ ไม่อยากเครียด ที่จะช่วยให้จิตใจเบิกบาน และพร้อมยิ้มรับทุกสถานการณ์ในทุกๆ วัน

1. อ่านหนังสือ

การอ่านหนังสือนับเป็นวิธีการคลายเครียดที่ดีวิธีหนึ่ง เพราะเมื่อได้อ่านหนังสือที่ชอบสักเล่ม จินตนาการจะทำให้เราก้าวห่างจากโลกแห่งความจริงอันแสนวุ่นวาย และเข้าไปโลดแล่นอยู่ในโลกของหนังสือ นอกจากนั้น เมื่ออ่านหนังสือ เราจะมีสมาธิจดจ่ออยู่กับหนังสือ และลืมเรื่องกังวลต่างๆ ไปโดยปริยาย ทำให้ความเครียดทั้งหลายบรรเทาเบาบางลง

 

 

 อ่านต่อ...7 วิธีกำหราบ ความเครียด ให้อยู่หมัด ทริคสำหรับคน ไม่อยากเครียด

  1. พระคัมภีร์ที่ฉันรัก
  2. Power of Love
  3. คุยกับวิษณุ
  4. รายการแสงธรรม

next
prev