• สภาประมุขบาดหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทยไทย โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาสุรวงศ์ เลขที่บัญชี 078-2-35187-8 ชื่อบัญชี สภาพระสังฆราช CARITAS THAILAND(บรรเทาฯ) หรือเช็คสั่งจ่าย สภาพระสังฆราช CARITAS THAILAND
  • สังฆมณฑลอุบลราชธานี  ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกทัยจากพายุโซนร้อน "โพดุล" และ "เหล่งเหลง" ในเขตภาคอีสาน โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 374-2-59199-7  ชื่อบัญชี นายประดับสิน  ด้วงทอง and น.ส.รำไพ  กระแสงสิงห์  หรือบริจาคสิ่งของได้ที่ ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลอุบลราชธานี ที่อยู่ ศูนย์อภิบาลสังฆมณฑลอุบลราชธานี 134 หมู่ 7 ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

 

พระวาจาวันอาทิตย์

 

 

อธิบายพระคัมภีร์

 

ข่าวดี      ลูกา 15:1-32

 
 (1)บรรดาคนเก็บภาษีและคนบาปเข้ามาใกล้เพื่อฟังพระเยซูเจ้า  (2)ชาวฟาริสีและธรรมาจารย์ต่างบ่นว่า ‘คนนี้ต้อนรับคนบาปและกินอาหารร่วมกับเขา’  (3)พระองค์จึงตรัสเรื่องอุปมานี้ให้เขาฟัง
เรื่องแกะที่พลัดหลง
(4)‘ท่านใดที่มีแกะหนึ่งร้อยตัว ตัวหนึ่งพลัดหลง จะไม่ละแกะเก้าสิบเก้าตัวไว้ในถิ่นทุรกันดาร ออกไปตามหาแกะที่พลัดหลงจนพบหรือ  (5)เมื่อพบแล้ว เขาจะยกมันใส่บ่าด้วยความยินดี  (6)กลับบ้าน เรียกมิตรสหายและเพื่อนบ้านมา พูดว่า “จงร่วมยินดีกับฉันเถิด ฉันพบแกะตัวที่พลัดหลงนั้นแล้ว”  (7)เราบอกท่านทั้งหลายว่าในสวรรค์จะมีความยินดีเช่นนี้เพราะคนบาปคนหนึ่งกลับใจมากกว่าความยินดีเพราะคนชอบธรรมเก้าสิบเก้าคนที่ไม่ต้องการกลับใจใหม่”
เรื่องเงินเหรียญที่หายไป
(8)‘หญิงคนใดที่มีเงินสิบเหรียญแล้วทำหายไปหนึ่งเหรียญ จะไม่จุดตะเกียง กวาดบ้าน ค้นหาอย่างถี่ถ้วนจนกว่าจะพบหรือ  (9)เมื่อพบแล้ว นางจะเรียกมิตรสหายและเพื่อนบ้านมาพูดว่า “จงร่วมยินดีกับฉันเถิด ฉันพบเงินเหรียญที่หายไปแล้ว”  (10)เราบอกท่านทั้งหลายว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าจะมีความยินดีเช่นเดียวกัน  เมื่อคนบาปคนหนึ่งกลับใจ’

 

 

 อธิบายพระคัมภีร์  โดย คุณพ่อชัยยะ  กิจสวัสดิ์

 

Come and See

“ มาดูเถิด!   (ยอห์น 1:39)

 

 

 

何も言わない➳愚かでない
เงียบ ไม่ได้แปลว่าโง่

อย่าเห็นความใจดีของคนอื่นเป็นความอ่อนแอ
อย่าเห็นความใจกว้างของคนอื่นเป็นความขี้ขลาด
คนที่นิสัยดี ไม่บันดาลโทสะโดยง่าย
เปรียบเสมือนฟืนที่ติดไฟยาก
แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ติดไฟ
จำไว้นะ เงียบ ไม่ได้แปลว่าโง่

 

 

                     อ่านต่อ...เงียบ ไม่ได้แปลว่าโง่

  1. พระคัมภีร์ที่ฉันรัก
  2. Power of Love
  3. คุยกับวิษณุ
  4. รายการแสงธรรม

next
prev