พระวาจาวันอาทิตย์

Come and See“ มาดูเถิด!   (ยอห์น 1:39)

 

:: “สติ” ในโลกโซเชียล ::


1. โพสต์ : ก่อนจะโพสต์สิ่งใด ลองหายใจลึกๆ นับ 1-2-3 แล้วทบทวนตัวเองดูก่อนว่า 
สิ่งที่เรากำลังจะสื่อสารออกไปนั้นมีประโยชน์กับผู้อื่นมากแค่ไหน เป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นความคิดเห็น 
หากเป็นความคิดเห็น เราได้ใช้เหตุผลหรือใช้ใจในการสื่อสิ่งที่ช่วยจรรโลงใจคนอ่านหรือไม่

 

 

    อ่านต่อ.สติในโลกโซเชียล

  1. พระคัมภีร์ที่ฉันรัก
  2. Power of Love
  3. ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก
  4. รายการแสงธรรม

next
prev