พระวาจาวันอาทิตย์

 

 

Come and See“ มาดูเถิด!   (ยอห์น 1:39)

 

กฎสามประการในการพูดถึงผู้อื่น

โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช


          วันหนึ่ง มีชายคนหนึ่งมาพบโสกราตีสและกล่าวกับท่านว่า “ฟังนะโสกราตีส ฉันอยากจะบอกกับท่านว่า เพื่อนของท่านคนหนึ่ง...” “ขอเวลาสักครู่หนึ่ง” โสกราตีสกล่าวตัดบท “คุณได้กรองสิ่งที่คุณจะพูดด้วยกฎสามประการแล้วหรือยัง” 

 อ่านต่อ...กฎสามประการในการพูดถึงผู้อื่น

  1. พระคัมภีร์ที่ฉันรัก
  2. Power of Love
  3. รายการคุยกับวิษณุ
  4. รายการแสงธรรม

next
prev