Come and See“ มาดูเถิด!   (ยอห์น 1:39)

 

7 ข้อคิดในวันที่รู้สึกว่า ชีวิตล้มเหลว

ความรู้สึกที่ว่า ชีวิตล้มเหลว ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครก็ตาม มักทำให้รู้สึกท้อแท้ ถอดใจ แต่อย่าลืมว่าทุกครั้งที่ต้องเผชิญหน้ากับความล้มเหลว คุณจะได้สั่งสมวิธีการแก้ปัญหา ในชีวิตที่เป็นของตัวเองโดยเฉพาะ และเป็นโอกาสดีที่คุณจะสามารถปรับปรุงตัวเอง ให้ลุกขึ้นยืนอย่างเข้มแข็งมากขึ้นในวันข้างหน้า

ความล้มเหลวก็เหมือนกับบทเรียนหนึ่งของชีวิต ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้จากมันได้ เหมือนกับข้อคิดทั้ง 7 ข้อนี้

 

 อ่านต่อ...7 ข้อคิดในวันที่รู้สึกว่า ชีวิตล้มเหลว

  1. พระคัมภีร์ที่ฉันรัก
  2. Power of Love
  3. รายการคุยกับวิษณุ
  4. รายการแสงธรรม

next
prev