คุณพ่อเจ้าวัด

 

คุณพ่อ เปาโล ยอดชาย เล็กประเสริฐ

เกิดวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1972 จังหวัดสมุทรสาคร
รับศีลล้างบาปวันที่  13 สิงหาคม ค.ศ. 1972  วัดนักบุญอันนา ท่าจีน
วันที่รับศีลกำลัง 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1985  วัดนักบุญหลุยส์ มารีฯ
บิดาชื่อ เฮโรโมนี (เยโรม)อุดม  เล็กประเสริฐ  มารดาชื่อ เทเรซา สุดใจ  เล็กประเสริฐ
มีพี่น้องทั้งหมด 14 คน เป็นชาย 5 คน เป็นหญิง 9 คน  คุณพ่อเป็นคนที่ 14

การศึกษา
ชั้น ป.1-ป.4   โรงเรียนอันนาลัย
ชั้น ป.5 - ม.6   โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
ปริญญาตรี  วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาปรัชญา และคณะศาสนศาสตร์ สาขาเทววิทยา
ปริญญาโท   กรุงโรม   สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ศีลบวชเป็นพระสงฆ์
ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 3 มิถุนายน  ค.ศ. 2001
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
 โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 


หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหลังจากได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
ุ6 พ.ค. 2001 - 12 พ.ค. 2003
ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

12 พ.ค. 2003 - 2007
ศึกษาต่อที่กรุงโรม สาขาวิชาสังคมศาสตร์คาทอลิก

5 พ.ค. 2007 - 30 เม.ย 2010
ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสังคม

5 พ.ค. 2007 - 2014
และพักประจำที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ

30 เม.ย 2010 - 5 พ.ค. 2012
รองอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

5 พ.ค. 2012 - 1 พ.ค.2013
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโีรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน

5 พ.ค. 2012 - 1 พ.ค.2013
ช่วยงานอภิบาลวัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด

1 พ.ค.2013 - 5 พ.ค.2014

เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา

 5 พ.ค.2014 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และ
 เจ้าอาวาสวัดนักบุญโธมัสอัครสาวก

คติพจน์  “จงเฝ้าระวัง จงยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อ จงกล้าหาญและเข้มแข็งไว้
                   จงทำทุกสิ่งด้วยความรักเถิด.”  (1 คร. 16:13-14 )