วัดนักบุญโธมัสอัครสาวก

122/10 ชั้น 2 อาคารเซนต์โธมัส ซอยนนทรี 14 ถนนนนทรี  แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120

โทร.0-2681-3834

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.