"ชายคนหนึ่งได้พูดกับแม่ว่า แม่กำลังทำให้คนยากจนเสียนิสัยเพราะให้ปลาแก่พวกเขากิน แม่ต้องให้เบ็ดตกปลาแก่พวกเขาเพื่อจับปลา

แม่บอกกับเขาว่า คนยากจนของแม่ไม่มีกำลังแม้แต่จะยืน หรือจับคันเบ็ด แต่แม่จะให้ปลาแก่พวกเขากินเสียก่อน และเมื่อพวกเขากำลังเพียงพอแล้ว แม่จะนำพวกเขามามอบให้แก่คุณ และคุณก็จะให้คันเบ็ดแก่เขาเพื่อจับปลา นั่นเป็นความสัมพันธ์ที่สวยงามไม่ใช่หรือ?"

 

Edward W. Desmond จากไทม์แมกกาซีน ได้สัมภาษณ์คุณแม่เทเรซา ในปี 1989 ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายก่อนที่ท่านจะเสียชีวิต

 

 

ที่มา FB:จิต ศรัทธา